top of page

Realizovali jsme projekty pro tyto klienty:

3S PRO ROZVOJ OSOBNOSTI

Sebedůvěra

Sebevědomí

Sebejistota

OSOBNÍ RESTART

Jak vystoupit z komfortní zony a rozbít neuspokojivé nebo nefunkční stereotypy 

Začít novou etapu ve svém životě

Zvýšit si sebevědomí a rozvíjet pozitivní myšlení 

Rozvíjet životní rovnováhu a nastavit životní cíle tak, aby odrážely opravdové vnitřní životní hodnoty

Nastartovat vnitřní pocit štěstí 

Bojovat s prokrastinací

PROSTĚ BÝT V POHODĚ

ŽENSKÝ LEADERSHIP

  1. M.R.CH.A. (manažerka, respektovaná,charismatická, asertivní)

  2. Program workshopu

  3. Uvědomit si specifika a silné strány ženské role

  4. Zvýšit schopnost využít genderové odlišnosti 

  5. Vytvořit vlastní vizi a umět ji naplnit, nastolit rovnováhu v životě

  6. Identifikovat a používat silné stránky ženského leadershipu

  7. Nastavit rovnováhu, když dojde ke konfliktu životních rolí

 

ROLE ŽENA A MANAŽERKA MOHOU BÝT V SOULADU

ARGUMENTAČNÍ IMPROVIZACE

Nový, klíčový trénink pro obchodníky, vyjednavače  a nejen pro ně

1. Obchodní rozhovor, vyjednávání, jednání jako herecká etuda

2. Maximální zvýšení schopnosti převést argumenty z pasivní do aktivní slovní zásoby

3. Pomocí nejmodernějších poznatků neurovědy a nové metodiky

 

Už se vám někdy stalo, že jste si až venku za dveřmi jednací místnosti, po rozhovoru s podřízeným, klientem, partnerem ....  řekli: "Tohle jsem měl odpovědět?"

To znamená, že v hlavě správný argument je, ale je uložen jinde než v aktivní části ...

 

AKTIVUJTE SVOJI ARGUMENTACI NA MAXIMUM

 

Please reload

bottom of page