top of page

program INDIVIDUALITY

Je lepší být připraven na příležitost

a žádnou nedostat,

než dostat příležitost a nebýt připraven.

 

O tom je program individuality... buď rostete nebo stagnujete... harmonický rozvoj potenciálu, rovnováha ve všech oblastech života přináší svobodu, radost, úspěch, schopnost vidět příležitosti a pracovat s nimi

 

Je nebezpečné soustředit se jen na jednu oblast, protože velmi brzy můžete cítit projevy nerovnováhy...je dost lidí, kteří např. jsou profesně velmi úspěšní, rozpadá se jim však rodina

nebo  se to projeví na zdraví..

NASTAVIT ROVNOVÁHU JE ŘEŠENÍ......

SEBEMOTIVACE

MOZKOVݝ JOGGING

BRAIN FITNESS 

OSOBN͍ RESTART

SEBEPROSAZEN͍

SEBEPREZENTACE

PSYCHOSOMATIKA

POZITIVN͍ MYŠLEN͍ 

SELFCOACHING

ANTISTRES

KREATIVITA

ENERGIE

bethebestversion.jpg

naše kurzy nabízíme také on-line 

bottom of page