top of page

ROZVÍJÍME S VÁMI LEADERSHIP, MANAGEMENT A TÝMOVÝ POTENCIÁL 

OD ÚVODNÍ DIAGNOSTIKY, PŘES TRÉNINK, WORKSHOPY, KOUČINK, TRÉNINK TRENÉRŮ, 

NASTAVENÍ DALŠÍ CESTY AŽ PO ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ POKROKU

Podílíme se na zmapování klíčových kompetencí, vlastností a kvalit lídrů a manažerů a pak společně nastavíme ucelený program, jak nejlépe a nejefektivněji tyto kompetence, vlastnosti, kvality rozvíjet a následně je přenášet do praxe

LEADERSHIP

Nabízíme jednotlivé tréninky i ucelené programy, které vychází z naší výzkumné činnosti, z výstupů ze spolupráce s kolegy jinde ve světě (Anglie, USA...) a také z naší letité spolupráce s leadery 

 při jejich osobním rozvoji

a firemních projektech

 

Co je leadership?

dělat správné věci nebo dělat věci správně?
 

TÝM

Tým by měla být skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů.

Naše tréninky, workshopy a týmové koučinky pomohou podpořit synergický efekt v týmu

 

1 + 1 + 1 = 5
práce jednotlivců + synergický efekt = výsledek týmu 

MANAŽER

Čím schopnější manažery organizace má, tím spolehlivěji funguje – rychle reaguje na změny, lidé pracují s úkoly efektivně, nedochází k nedorozuměním a prodlevám. Jedním z pilířů manažerské praxe by proto mělo být průběžné vzdělávání zaměřené na komunikaci, řízení týmů, práce s cíli, jednání...

 

Například naše unikátní komunikační

a vyjednávací typologie  vás naučí rychle rozpoznat osobnostní typy

a mluvit jejich jazykem.

bottom of page